Altijd november, altijd regen

We zijn nu definitief in het regenseizoen beland, geen twijfel aan. Bij regen in november denk je aan doornat en verkleumd thuiskomen en dan lekker voor de kachel kruipen. Nou, dat is hier heel iets anders. Om te beginnen blijft de temperatuur steeds rond de 300 hangen. Warme regen, lekker zal je denken. Maar die regen is zo overvloedig dat weggedeelten verzakken en moeten worden gestut met zandzakken, die vervolgens ook weer wegspoelen.

De tropische stormen zijn inmiddels geweken en de boten varen weer. Dus de aanvoer van mineraalwater en levensmiddelen is weer hersteld. Dergelijke periodes van isolement zijn in dit jaargetijde geen uitzondering. Als novieten waren we van tevoren gewaarschuwd om in te slaan voor een week. Het enige vervelende was dat het internetverkeer volledig van slag was. We zijn afhankelijk van twee zendmasten die aan weerskanten van het eiland staan en die zeer gevoelig zijn voor atmosferische stoornissen. Het wachten is op een kabel over de zeebodem vanaf het vasteland. Daar is al tijden sprake van, maar niemand weet wanneer het ook daadwerkelijk gebeurt.

Wel hadden we tv, zodat het overlijden van Harry M. ons niet is ontgaan. Gottogot, wat was het opeens een aardige man en wat een groot filosoof. Hans heeft zich groen geërgerd aan Rudi Fuchs, die hem in het rijtje ‘Shakespeare, Dante en dat soort jongens’ zette. Of Marcel van Dam, die hem een Tolstoj noemde. Nou ja... Wat ik wel voor hem vond pleiten was dat zijn kinderen hem een goede vader noemden. Dat is de ultieme beoordeling; de rest is gratuit gepalaver.

Kristien gezien door Mark