Dijkdoorbraak

ze heeft het niet makkelijk, de Thaise premier Yingluck, bijgenaamd Bpoe – de Krab. Het is vooral het water dat haart parten speelt, haar naam ten spijt. Nou is de wateroverlast niet gering. In heel Zuidoost-Azië staat een oppervlak blank ter grootte van Spanje. In Thailand zijn met name het noorden en het midden van het land getroffen.

Overvloedige regen in combinatie met tropische stormen hebben de toch al zwakke Thaise waterhuishouding finaal geknakt. Het water zoekt zijn weg naar het laagste punt – de zee. En op dat laagste punt ligt Krung Thep, ofwel Bangkok, het kloppend haart van Thailand.

De regering doet er alles aan om de hoofdstad, en met name het zakencentrum, te sparen voor de wateroverlast. Zo is er een plan opgesteld om het water via het oosten van de stad af te voeren naar zee. Daartoe zijn dammen gebouwd van zandzakken om het water te sturen. Maar dat heeft niet ieders instemming.

Er wordt stevig geklaagd en geprotesteerd. Bangkok sparen door hele dorpen onder water te zetten – dat valt verkeerd. Eergisteren braken er gevechten uit nadat dorpelingen dijken hadden doorgestoken om de waterstroom van richting te veranderen. Inmiddels is er gauw een noodwet uitgevaardigd die dat soort ingrijpen strafbaar stelt.

De Krab had al eerder deze maand aan gezag ingeboet. Op 13 oktober verklaarde zij dat ze de boel onder controle had maar dat ze, zodra het misging, dat de bevolking direct zou melden. Een dag later was het al zover.

Tijdens crisisberaad van het kabinet verliet de minister van Wetenschappen de vergadering om op eigen initiatief de pers mee te delen dat de noodtoestand werd uitgeroepen. De bevolking van Bangkok-noord moest stante pede evacueren.

De paniek die daarop uitbrak werd bedwongen door de gouverneur van de stad, een politieke tegenstander van de premier, in alle opzichten haar meerdere. Hij bezwoer de bevolking om niemand te geloven behalve hem. ‘Die lui van de regering hoeven geen verantwoording af te leggen voor hun daden. Maar als ik een fout maak, ben ik meteen mijn baan kwijt. Geloof alsjeblieft alleen míj.’

Zo verliest de Krab almaar meer geloofwaardigheid. Zij heeft noch haar ministers noch haar volk in de hand. Op eigen houtje dijken doorsteken – het moet niet gekker worden...

De Nederlandse ambassade stuurde zopas een email met wenken voor de bewoners van de getroffen gebieden. Maar ook meldden zij dat de Nederlandse regering een specialist naar Bangkok stuurt om de Thai te helpen hun waterhuishouding op orde te krijgen. De vraag is alleen of er geluisterd zal worden naar die raad. Soortgelijke plannen van de in Thailand nog steeds geëerde ingenieur Homan van der Heide zijn een eeuw geleden ook al terzijde geschoven.

Kristien gezien door Mark