Wegenbouw

net als in de rest van Thailand laat de waterhuishouding op Koh Tao te wensen over. Dat heeft het plaatselijk bestuur ook ingezien en nu – midden in de regentijd ­– worden er plots maatregelen genomen.

Langs het gedeelte van de hoofdweg waar in april alles flink onder water stond, wordt een betonnen afvoergoot aangelegd. Verhoudingsgewijs lijkt de nieuwe goot buitenmaats. Maar je neemt aan dat daarover is nagedacht.

Wat wel impulsief aandoet, is het initiatief om tegelijk het wegdek te vernieuwen. Niet dat zoiets een overbodige luxe is. Het is meer de manier van werken die ondoordacht lijkt.

Over het kapot gereden beton wordt een laag zand gestort en daarover komt een verse laag cement. Met als gevolg dat het wegdek (ze werken per rijrichting) zeker twintig centimeter hoger ligt dan de oude laag.

Om aan te sluiten bij het bestaande wegdek moet er een verloop worden gemaakt dat ongetwijfeld binnen de kortste keren afbreekt onder het gewicht van zwaarbeladen vrachtauto’s met bouwmateriaal. Bovendien droogt beton niet echt lekker in dit natte seizoen.

Maar alleen een farang stelt hier vraagtekens bij. Een Thai verbaast zich nergens over.

Kristien gezien door Mark